Roboty drogowe

Grafika ze znakiem: roboty drogowe.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych” współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W pierwszej kolejności roboty będą prowadzone w rejonie ul. Tartacznej. Od 15 maja rozpoczną się prace w obrębie ul. Okrężnej. Na czas prowadzenia robót zostaną wprowadzone czasowe ograniczenia dla ruchu pojazdów oraz ustawione będzie dodatkowe oznakowanie.

W kolejnych tygodniach, w miarę postępu robót rozpocznie się realizacja kolejnych odcinków.
O terminach ich rozpoczęcia oraz związanych z tym utrudnieniami, będziemy informowali na bieżąco.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33 06 268.

Logo: Polski Ład.