Spotkanie z mieszkańcami

Grafika promocyjna z napisem: Spotkanie z mieszkańcami.

Wójt Gminy Ornontowice serdecznie zaprasza na SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI, które odbędzie się w środę 31 maja 2023 r. o godzinie 17.00 w sali ARTerii – Centrum Kultury i Promocji.

Tematami przewodnimi będą wykonanie budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok oraz omówienie zakończonych i rozpoczętych inwestycji w I półroczu 2023 roku.

W trakcie spotkania do dyspozycji mieszkańców będzie Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze oraz ekodoradca zatrudniony w Urzędzie Gminy, który będzie służył pomocą w zakresie doboru nowych źródeł ciepła oraz dostępnych form dofinansowania.

Ponadto zostaną przedstawione wstępne informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła dla budynków mieszkalnych w ramach Programu „Słoneczna Gmina Ornontowice III”, w związku z planami uzyskania przez Gminę środków zewnętrznych z europejskich funduszy, a prognozowane dofinansowanie może osiągnąć wartość do 85% kosztów.