Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Zdjęcie autobusu bezpłatnej komunikacji gminnej.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od 26.06.2023 r. do 01.09.2023 r. (okres wakacji).