Konsultacje projektu uchwały

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:
ZARZĄDZENIE NR 0050.0749.2023 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice: