Narodowy Dzień Powstań Śląskich

Grafika: Narodowy Dzień Powstań Śląskich

7 czerwca 2022 r. w Katowicach Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Święto upamiętnia trzy powstania śląskie oraz rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą w 1922 r.

Zgodnie z zapisami ustawy dzień 20 czerwca ustanawia się Narodowym Dniem Powstań Śląskich.

Więcej:

https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/dla-mediow/komunikaty/166787,20-czerwca-2022-r-Narodowym-Dniem-Powstan-Slaskich.html

https://muzhp.pl/pl/c/2726/narodowy-dzien-powstan-slaskich