Panel fotowoltaiczny – co warto wiedzieć?

W czasach kiedy ceny energii elektrycznej znacząco wzrosły, wielu z nas szuka alternatywy do zapewnienia dodatkowego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna? Jaki rodzaj paneli wybrać? Czy rzeczywiście produkcja energii elektrycznej ze słońca pokryje zapotrzebowanie na energię w domu?

Panel fotowoltaiczny z punktu widzenia elektrotechniki to źródło napięcia stałego z ogranicznikiem prądowym. Ogranicznik prądu uzależniony jest od mocy ogniwa fotowoltaicznego oraz od ilości padającego na niego promieniowania UV. Na kompletną instalację fotowoltaiczną składają się prócz paneli fotowoltaicznych: inwerter / falownik, licznik dwukierunkowy, okablowanie oraz konstrukcja wsporcza. Na Rysunku 1 przedstawiono podstawowe elementy instalacji wraz z krótkim opisem. Rysunek zaczerpnięto z https://pionenergia.pl/fotowoltaika.

Rysunek 1: Wizualizacja instalacji fotowoltaicznej

Wyróżniamy trzy rodzaje paneli fotowoltaicznych tj.: monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne (cienkowarstwowe).

Panele monokrystaliczne charakteryzują się najwyższą sprawnością z wszystkich rodzajów paneli fotowoltaicznych. Jednakże są bardzo wrażliwe na zachmurzenia, a co za tym idzie na zacienienie powierzchni. W typowy słoneczny dzień mogą uzyskać 280-320 Wp na panel.

Rysunek 2: Panele monokrystaliczne (czarne)

Panele polikrystaliczne mają najlepszy stosunek ceny do ilości wyprodukowanej energii.
W obiegowych opiniach są najlepszymi panelami dla naszych warunków pogodowych.
W typowy słoneczny dzień mogą uzyskać 250-270 Wp na panel.

Rysunek 3: Panele polikrystaliczne (niebieskie)

Panele amorficzne (cienkowarstwowe) są wygodne w zastosowaniu, ustawienie panela ma najmniejszy wpływ na ilość produkcji energii elektrycznej. W typowy słoneczny dzień mogą uzyskać 100-120 Wp na panel.

Rysunek 4: Panele amorficzne, cienkowarstwowe (brązowe)

Czy rzeczywiście produkcja energii elektrycznej ze słońca pokryje zapotrzebowanie na energię
w domu?

Produkcja energii elektrycznej ze słońca nie pokryje w całości całorocznego zapotrzebowania na energię, ponieważ instalacja fotowoltaiczna charakteryzuje się zmienną ilością wyprodukowanej energii. Produkcja ta jest uzależniona od nasłonecznienia powierzchni w dany dzień. Jest to rzeczą normalną, że w pochmurny dzień wydajność instalacji jest mniejsza, niż w dzień słoneczny. Taka sama sytuacja jest związana z porami roku, ponieważ efektywność instalacji fotowoltaicznej jest większa latem niż zimą. Istnieje możliwość zmagazynowania wyprodukowanej energii elektrycznej w magazynach energii elektrycznej. Jednakże jest to rozwiązanie kosztowne. Kolejnym ważnym aspektem jest ustawienie paneli PV. Największe uzyski można otrzymać przy następującej konfiguracji:

– skierowanie paneli w stronę południową,
– optymalne nachylenie paneli to 35o,

– odległość montażowa pomiędzy kolejnym rzędem paneli (tak, aby nie zacieniały
się wzajemnie) to podwójna wysokość panela – zasada ta dotyczy montażu paneli w rzędach
np. na płaskim dachu.

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej zależy od zużycia energii elektrycznej. Zużycie można odczytać z faktur, jakie otrzymujemy od dostawcy energii. Jednak nie należy tej wartości przyjmować za wartość ostateczną. Warto wziąć pod uwagę prognozowe zużycie energii
w kolejnych latach. Analizując powyższe kwestie, należy stwierdzić, że każdy posiadacz instalacji fotowoltaicznej nie może całkowicie zrezygnować z podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej możliwe jest z programów: „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd 5.0”. Informacje w tym temacie udziela Ekodoradca w tut. Urzędzie Gminy.

Twój EKODORADCA:
Barbara Pawełek
Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami → Pokój 113
☎ 32/ 33 06 237
barbara.pawelek@ornontowice.pl

Godziny pracy ekodoradcy:
Wtorek, czwartek: 7:00-14:00 Środa: 7:00-17:00 Piątek: 7:00-13:00

Logotypy.