Planowane wyłączenia energii elektrycznej – 25 lipca 2023 r.

Logo Tauron Dystrybucja.

Szanowni Państwo,
dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla obszaru Ornontowice:

Bujakowska od 1 do 19 , od 2 do 12, 12 b, Orzeska 63 c, Działkowa od 2 do 8.
Rozpoczęcie:25.07.2023 08:00
Zakończenie:25.07.2023 12:00

Każdego dnia TAURON Dystrybucja zapewnia komfort życia i bezpieczeństwo energetyczne swoich Klientów. Bez dbania o stan sieci i bez realizacji prac planowych nie byłoby to możliwe.
Konieczne wyłączenie zasilania i przeprowadzanie niezbędnych prac, poprawi stan sieci i urządzeń energetycznych.

Tauron Dystrybucja przeprasza za utrudnienia.