Spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami

31 maja br. odbyło się kolejne spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami.

W jego trakcie Wójt Gminy – Marcin Kotyczka i Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra omówili wykonanie budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok oraz zakończone w I półroczu 2023 roku, jak i obecnie trwające oraz planowane inwestycje.

Ważnym punktem było przedstawienie przez przedstawiciela Grupy ALTIMA S.C. z Katowic, Pawła Syrka, szczegółowych informacji o możliwości pozyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła dla budynków mieszkalnych w ramach Programu „Słoneczna Gmina Ornontowice III”, w związku z planami uzyskania przez Gminę środków zewnętrznych z europejskich funduszy.

Tradycyjnie głos zabrali również mieszkańcy, którzy zgłaszali nurtujące ich sprawy i problemy, a odpowiedzi na powyższe udzielał Wójt Gminy oraz Zastępca Wójta.

W trakcie spotkania do dyspozycji mieszkańców pozostawał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze oraz pełnił dyżur ekodoradca, który służył pomocą w zakresie doboru nowych źródeł ciepła oraz dostępnych form dofinansowania.

Zdjęcia ze spotkania Wójta z mieszkańcami – 31.05.2023r.