Uwaga na osoby podające się za pracowników Urzędu Gminy!

Grafika z napisem: ważne.

Do Urzędu Gminy Ornontowice dotarły informacje o osobach, które pod pretekstem oględzin stanu zwierząt domowych chcą wejść na teren posesji mieszkańców. Osoby te mają podawać się za pracowników Urzędu Gminy Ornontowice.

Przypominamy, że przy każdej ewentualnej wizycie na posesjach mieszkańców pracownicy Urzędu Gminy Ornontowice posiadają odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy lub identyfikator, których właściciel posesji powinien zażądać do okazania jeszcze przed wpuszczeniem osób na swój teren.

W trwającym już sezonie letnim, a w szczególności przed wakacyjnymi wyjazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.