Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice w obiektywie

Zdjęcie z zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.

Szerzej na ten temat w czerwcowym wydaniu „Głosu Ornontowic”, które ukaże się 30 czerwca.