Zarządzenie Nr 0050.0753.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia Fundacji ,,BRAJLÓWKA”

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0753.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia Fundacji ,,BRAJLÓWKA”: