Dofinansowanie do remontów dróg w Ornontowicach

Zdjęcie remontu drogi.

Z radością informujemy, że dzięki staraniom lokalnych władz samorządowych pozyskano kolejne środki zewnętrze na remonty dróg gminnych i powiatowych w Ornontowicach w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Ornontowice otrzymała 50-procentowe dofinansowanie do remontu dwóch dróg gminnych, tj. ul. Spokojnej (długość odcinka ok. 470 m) oraz ul. Klonowej (długość odcinka ok. 250 m). Remonty zostaną ukończone w 2024 roku, a łączna szacunkowa kwota realizacji zadania to 650 tys. zł, z czego połowę stanowią środki własne z budżetu Gminy w wysokości 325 tys. zł.

Dodatkowo Powiat Mikołowski otrzymał 50-procentowe dofinansowanie do remontu wybranych odcinków dróg powiatowych, w tym dla ul. Zwycięstwa w Ornontowicach (długość odcinka ok. 430 m) – od skrzyżowania z ul. Cichą w kierunku północnym (do posesji nr 130). Remont zostanie ukończony w 2024 roku, a łączna szacunkowa kwota realizacji zadania to 460 tys. zł, z czego połowę stanowią środki własne z budżetu Gminy Ornontowice (115 tys. zł) oraz Powiatu (115 tys. zł).

Szczegółowe informacje na temat powyższych zadań będą podane w późniejszym terminie.

Logo Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.