Przegląd drzew pomnikowych

Logo Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W czerwcu br., dzięki otrzymanemu wsparciu z Fundacji JSW w kwocie 10 000 zł, przeprowadzono przegląd wybranych drzew pomnikowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ornontowice. Prace zlecone rzeczoznawcy z zakresu dendrologii oraz ochrony i uprawy drzew obejmowały wykonanie dokumentacji z przeprowadzonej oceny stanu zdrowotnego 81 pomników przyrody (48 szt. w alei „Dęby Ornontowickie”, 17 szt. w Parku Gminnym, 10 szt. w Parku Pałacowym, 3 szt. na łączniku ulic Orzeska-Zamkowa oraz 3 szt. na prywatnych posesjach).

Sporządzona dokumentacja zawiera określenie stanu zdrowotnego każdego drzewa, wskazanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz ewentualnych badań. W oparciu o wykonane opracowanie, w bieżącym roku zostaną zlecone prace pielęgnacyjne wybranych pomników przyrody, odpowiadające ich potrzebom i pozwalające na zachowanie ich w dobrym stanie sanitarnym.

Zdjęcie alei „Dęby Ornontowickie”.