Rezerwacja boisk “Orlik 2012”

Zdjęcie boiska Orlik przy ul. Okrężnej

Informujemy, że rezerwacji boisk na obiektach „Orlik 2012” przy ul. Okrężnej oraz ul. Akacjowej można dokonywać zarówno u gospodarzy obiektów jak i bezpośrednio w Urzędzie Gminy:

  • Gospodarz obiektu „Orlik 2012” przy ul. Akacjowej – tel. 665-774-884
  • Gospodarz obiektu „Orlik 2012” przy ul. Okrężnej – tel. 665-779-664
  • Urząd Gminy – Referat Komunalny – tel. (32) 33-06-232