System ZONE

Logo ZONE.

Od lipca 2023 r. na www.zone.gunb.gov.pl rozpoczął funkcjonowanie System ZONE. Do systemu przeniesione zostały deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W systemie, po zalogowaniu się, można sprawdzić deklarację złożoną dla swojego budynku oraz składać nowe deklaracje w przypadku zmiany danych lub źródła ciepła.

Ponadto System ZONE to innowacyjny, teleinformatyczny Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który z pomocą obywateli, zarządców i właścicieli budynków, przedsiębiorców, jak i przedstawicieli administracji stanowi skuteczne narzędzie w budowaniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W związku z powyższym, w celu ułatwienia Państwu szybkiego dostępu do tego systemu, na stronie internetowej Urzędu, w miejscu dotychczasowego panelu:

powstał nowy panel dedykowany tej funkcjonalności, gdzie znajdują się szczegółowe informacje, linki oraz wzory deklaracji: