Informacja JSW S.A. KWK Budryk o planowanej eksploatacji

Zdjęcie bramy wjazdowej do KWK Budryk.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach informuje, że od września 2023 r. planuje rozpoczęcie eksploatacji pokładu 405/1 Ścianą Cz-3a. Eksploatacja ta będzie oddziaływała na tereny północnej części Gminy Ornontowice oraz południową część Gminy Gierałtowice (w załączeniu mapa powierzchni).

W przypadku wystąpienia szkody, spowodowanej ruchem JSW S.A. KWK “Budryk”, można złożyć wniosek o naprawienie szkody. Wniosek, którego wzór zamieszczony jest na stronie: www.jsw.pl, w zakładce: Szkody górnicze/Przykładowe wnioski do pobrania/wniosek o naprawienie szkody, należy kierować na adres: JSW S.A. KWK “Budryk”, ul. Zamkowa 10,
43-178 Ornontowice.