Informacja w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół

Grafika: Informacja

W dniu 5 września 2023 r. Wojewoda Śląski wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, rybnickiego oraz miast Gliwice, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Zabrze oraz Żory (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6615).

Jednocześnie wydane zostały następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miast Ruda Śląska i Tychy oraz powiatów gliwickiego i mikołowskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6616)

2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, mikołowskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6617)

Na podstawie wydanych aktów prawnych, cały teren Gminy Ornontowice znajduje się w obszarze występowania zgnilca amerykańskiego pszczół (obszar zapowietrzony).

Zgnilec amerykański jest chorobą zakaźną pszczół wywołaną przez bakterię Paenibacillus larvae, atakującą wyłącznie larwy. Choroba nie zagraża ludziom, natomiast doprowadza do śmierci całą rodzinę pszczelą, co może w znaczący sposób zaburzyć funkcjonowanie ekosystemu, powodując trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych i ogrodniczych.

Na terenie obszaru zapowietrzonego wprowadzono następujące zakazy:

1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zgnilec amerykański jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania.