Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Grafika z napisem: konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie nr 0050.0786.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Zarządzenie nr 0050.0785.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: