Nabór wniosków dla instytucji do programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- Edycja 2024

Zdjęcie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, że w  dniu 16 sierpnia 2023 r. został ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  nabór wniosków dla instytucji do programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- Edycja 2024. W związku z powyższym informujemy zainteresowane projektem osoby z terenu naszej gminy, że do ww. programu aplikować będzie Starostwo Powiatowe w Mikołowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łaziskach Górnych, obejmujące swym zasięgiem mieszkańców Gminy Ornontowice.

W załączeniu link do przedmiotowego Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf