Narodowe Czytanie 2023 – „Nad Niemnem”

Książka "Nad Niemnem", w tle uczestnicy "Narodowego Czytania"

W dniu 6 września w Świątyni Dumania im. ks. Jerzego Kiełbasy odbyło się „Narodowe Czytanie”, zorganizowane tradycyjnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach – akcję pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Po odczytaniu przez Wójta Gminy Ornontowice listu Prezydenta RP, fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” czytały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Ornontowicach: Magdalena Owczarek, Jolanta Sodzawiczny, Kazimiera Czerwińska, Joanna Luks-Schindler i Sabina Rymarczyk.

Wydarzenie prowadzili pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej z Dyrektorem – Marcinem Wajszczykiem na czele, a w czytaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Ornontowice: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra, Sekretarz Gminy – Justyna Sittek-Goj, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy, naczelnicy i kierownicy Urzędu Gminy oraz ks. Proboszcz – Grzegorz Lech, ks. senior Grzegorz Kotyczka, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach oraz mieszkańcy.

Nieodłączną częścią akcji była także możliwość przybicia pamiątkowych pieczęci na przyniesionych egzemplarzach książek.

Była to już 12. edycja Narodowego Czytania i 11. przeprowadzona w Gminie Ornontowice.

Galeria zdjęć z “Narodowego Czytania 2023”