Podatki – przypomnienie o płatnościach

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o zapłacie III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz o zapłacie II raty podatku od środków transportowych. Termin płatności upływa 15 września 2023 r.