Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w ZS-P

Zdjęcie z rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.

W dniu 4 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice powitano nowy rok szkolny.

Dyrektor placówki – Monika Orłowska-Przybyła powitała zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra, Sekretarz Gminy – Justyna Sittek-Goj, Skarbnik Gminy – Aleksandra Sewerin, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, ks. Proboszcz – Grzegorz Lech oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Jeleniewicz, grono pedagogiczne i przede wszystkim uczniowie klas siódmych i ósmej.

W swoim wystąpieniu kierująca Zespołem życzyła wszystkim spokojnego i bezpiecznego roku szkolnego 2023/2024. Do życzeń tych dołączył się również Wójt Gminy, który dodatkowo wręczył awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielkom ZS-P: Wioletcie Malczyk, Sandrze Mryka, Marioli Łańskiej i Marzenie Rożek, składając ww. serdeczne gratulacje.


Uroczysty powrót w szkolne mury zakończył występ artystyczny, który wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali uczniowie klas szóstych.

Galeria zdjęć z rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – 4 września 2023 roku, Ornontowice.