Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku „Ornontowice Cicha” w rejonie skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Cicha

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że w związku z realizowanym zadaniem „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum” konieczne jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, stąd od dnia 19 września br. do odwołania ulegnie zmianie lokalizacja przystanku „Ornontowice Cicha” w rejonie skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Cicha.

Stanowisko nr 1 (w kierunku Gierałtowic i Chudowa) – zostanie przesunięte o 150 m przed swoją stałą lokalizację, tj. w rejon posesji Zwycięstwa 80 i 82 A.

Stanowisko nr 2 (w kierunku centrum Ornontowic) – zostanie przesunięte o 200 m za swoją stałą lokalizację, tj. w rejon posesji Zwycięstwa 25 i 27.