Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy

Grafika z napisem: wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – konsultacje z organizacjami (…):

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – konsultacje z mieszkańcami: