Zamieszczanie plakatów i banerów wyborczych

Zdjęcie skrzyżowania w Ornontowicach.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że ze względu na liczne zgłoszenia mieszkańców, wszystkie plakaty i banery wyborcze zamieszczone na infrastrukturze gminnej w miejscach do tego nie wyznaczonych, a w szczególności na ruchliwych skrzyżowaniach i w innych miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą na bieżąco usuwane.

Ponadto informujemy, że w centrum Gminy jest udostępnione stosowne miejsce na ww. plakaty i banery, a dokładnie naprzeciw Urzędu Gminy przy ul. Zwycięstwa – tablice informacyjne od nr 4 do nr 7 przy bramie wjazdowej na obiekt sportowy GWAREK.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.0775.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 22 sierpnia 2023 r. są wyznaczone miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.