Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Zdjęcie busa bezpłatnej komunikacji gminnej.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od 01.11.2023 r. do 02.11.2023 r.