Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ornontowice

Grafika promocyjna z napisem:

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ornontowice będą przyjmowane do 16 października 2023 r.