ZUS informuje

Studenci czytający książki

Ważny termin dla studentów z rentą rodzinną

Tylko do końca października studenci mają czas, aby w ZUS złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej razem z zaświadczeniem z uczelni, że dalej się uczą. W przeciwnym razie stracą świadczenie.