Konsultacje projektu uchwały

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy zarządzenie nr 0050.0806.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego: