Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ornontowicach w obiektywie

Zdjęcie ołtarza.

Szerzej na ten temat w listopadowym wydaniu “Głosu Ornontowic”, które ukaże się do 1 grudnia 2023 r.