Zielona Strefa Relaksu

Zdjęcie mini tężni solankowej.

W dniu 20 listopada odebrano nową przestrzeń publiczną w rejonie ornontowickiego Parku Gminnego. Głównym założeniem projektu jest utworzenie przestrzeni relaksacyjno-wypoczynkowej z ławkami oraz solarną tężnią solankową w otoczeniu ozdobnej zieleni. W pobliżu tężni zostały postawione domki dla owadów, które zwiększają bioróżnorodność na tym obszarze oraz stanowić będą ciekawy element edukacyjny dla odwiedzających.

W otwarciu inwestycji udział wzięli Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski, Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy – Ewa Kurzik, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice – Monika Orłowska-Przybyła wraz z uczniami Szkoły oraz Wykonawca zadania – Jakub Okularczyk z firmy OK PROJEKT. W spotkaniu uczestniczyła również asystentka europoseł Izabeli Kloc – pani Izabela Rajca.

Inwestycja o nazwie “Zielona strefa relaksu” została realizowana w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 199 897,40 zł, z czego pozyskana dotacja z WFOŚiGW wyniosła 161 816,95 zł (81%), a pozostałą część w wysokości 38 080,45 zł (19%) została pokryta z budżetu Gminy Ornontowice.

Galeria zdjęć z otwarcia mini tężni solankowej – zielonej strefy relaksu w Gminie Ornontowice – 20 listopada 2023 roku.