Punkt konsultacyjny – terapeuta rodzinny/psycholog

Grafika z napisem: punkt konsultacyjny.

Punkt konsultacyjny – terapeuta rodzinny/psycholog z siedzibą w Gminnym Ośrodku Zdrowia – gabinet nr 20 (I piętro) ul. Klasztorna 1, Ornontowice.
W Punkcie przyjmują:
Terapeuta rodzinny – Iwona Goc – 15.12.2023 r. w godzinach 16.00-18.00
Psycholog – Kamil Relidzyński – 04.12.2023 r., 18.12.2023 r. w godzinach 16.00-18.00

Z porady terapeuty rodzinnego/psychologa może skorzystać każdy, kto potrzebuje wsparcia w sprawach rodzinnych, wychowawczych, problemach uzależnienia oraz przemocy.

Skorzystanie z porady w punkcie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

Dodatkowych informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Żabik 9/6 i 9 (tel. 32 235 45 03, 794 403 158, 796 076 480).