Stypendia Wójta Gminy Ornontowice

W dniu 29 listopada w sali ARTerii-CKiP odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych uczniom i studentom, którzy za rok szkolny i akademicki 2022/2023 otrzymali stypendium Wójta Gminy Ornontowice.
Łącznie za wysokie wyniki w nauce zostało nagrodzonych 20 uczniów oraz 7 studentów.

Wydarzenie prowadziła Sekretarz Gminy – Justyna Sittek-Goj, a wyrazy uznania i gratulacje przekazywał Wójt Gminy – Marcin Kotyczka. Oprócz wyróżnionych uczniów, studentów i ich rodzin obecni byli również przedstawiciele ornontowickiego samorządu: Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Skarbnik Gminy – Aleksandra Sewerin, Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy – Sebastian Spyra oraz jej członkowie – radni: Grzegorz Hawełka i Wojciech Kubicki. Obecna była również Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice – Monika Orłowska-Przybyła.

Wręczanie nagród przeplatane było występami artystycznymi. Utwory „Nowe Dni”, „Cząstka” oraz „Pastempomat” w występie muzycznym wykonała podopieczna Krzysztofa Kotońskiego,uczennica ZS-P w Gminie Ornontowice – Emilia Leszczuk. Latynoamerykańskie tańce zaprezentowała para ze Szkoły Tańca Team Ornontowice: Weronika Skrzypczak i Wiktor Malczyk.

Lista nagrodzonych stypendium Wójta Gminy Ornontowice za rok szkolny i akademicki 2022/2023:

UCZNIOWIE:
1. Wojciech Bochniak
2. Kacper Lubański
3. Łukasz Malczyk
4. Aleksandra Piłat
5. Dominik Torz
6. Alex Biskup
7. Julia Błaszczyk
8. Alicja Ćwięk
9. Hanna Korandy
10. Magdalena Małek
11. Makary Kucza
12. Jacek Barczyk
13. Wojciech Dydo
14. Zofia Grzywok
15. Aleksandra Kapica
16. Maja Nowak
17. Marta Rzydzik
18. Angelika Sodzawiczny
19. Zuzanna Spilok
20. Jagoda Zopołka

STUDENCI:
1. Agnieszka Cudok
2. Marta Czyż
3. Julia Dróżdż
4. Patrycja Garus
5. Natalia Jaskółka
6. Monika Malcherczyk
7. Joanna Szulc

Galeria zdjęć z uroczystego wręczenia listów gratulacyjnych – stypendium Wójta Gminy Ornontowice, 29 listopada 2023 roku.