Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Poniżej zamieszczamy:
Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji – konsultacje z organizacjami (…):

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
przyznawania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków – konsultacje z organizacjami (…):