Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki

Zdjęcie wolontariuszy Szlachetnej Paczki.

Pomóż potrzebującym. Zgłoś rodzinę do Szlachetnej Paczki! Zgłoszenia przyjmujemy do 26 listopada.

Rekrutacja wolontariuszy 2023 zakończona teraz przyszedł czas na poszukiwanie rodzin/osób potrzebujących dlatego apelujemy do wszystkich: NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI!

Należy pamiętać, że rodziny nie mogą same nadsyłać zgłoszeń. Każda potrzebująca rodzina powinna zostać zgłoszona przez inną osobę. Zgłoszenia może dokonać każda osoba lub instytucja. Otwarcie bazy, z której darczyńcy mogą wybierać potrzebujące rodziny nastąpiło 18 listopada. Finał odbędzie się w 16-17 grudnia.

Jak zgłosić rodzinę do Szlachetnej Paczki?

 • Upewnij się, że wiesz jakich rodzin poszukuje Paczka,

 • Pobierz zgodę wstępną i wydrukuj. Jeśli nie masz możliwości wydruku, skontaktuj się z wolontariuszami  Szlachetnej Paczki z rejonu Czerwionka- Leszczyny, Ornontowice, Orzesze gdy zgłaszana rodzina nie podpisze tego dokumentu, wolontariusz nie będzie mógł się z nią skontaktować. Ten druk jest obowiązkowy w procesie zgłoszenia,

 • Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić. Opowiedz jej o Paczce i o tym jak działa. Zadbaj o podpis rodziny na druku zgody wstępnej,

 • Uzupełnij druk zgody wstępnej o dodatkowe informacje o rodzinie.

 • Dostarcz druk do wolontariuszy. W celu przekazania oryginału dokumentu skontaktuj się z liderem Szlachetnej Paczki rejon Czerwionka- Leszczyny, Ornontowice, Orzesze.

szlachetnapaczkaczerwionka@gmail.com tel. 735 911 945

Nie czekaj! Jeśli znasz potrzebującą rodzinę, prześlij zgłoszenie już teraz. Dzięki temu wolontariusze będą mieli odpowiednią ilość czasu, by zakwalifikować do Szlachetnej Paczki jak najwięcej rodzin w potrzebie. 

Rodziny mogą być włączone do Szlachetnej Paczki z różnych powodów. Chcemy ułatwić proces pozyskiwania ich historii, decyzję o (nie)włączeniu Rodziny do Programu, a Darczyńcom – wybór Rodziny, której mogą pomóc. Stworzyliśmy więc listę najczęstszych trudności, z którymi mierzą się Rodziny, i nazwaliśmy ją Kategoriami Rodzin.

Kategorie:

Choroba/ niepełnosprawność

Dziecko chore/ z niepełnosprawnością

Rodzina wielodzietna

Samodzielny rodzic

Start w samodzielność

Starość i osamotnienie

Zdarzenie losowe

Dotknięci skutkami pandemii

Dotknięci skutkami wojny

Inne- Do tego kryterium włączamy Rodziny, których przyczyna trudnej sytuacji życiowej nie należy do żadnego z kryteriów wcześniej opisanych, a mimo to Rodzinie należy udzielić pomocy. To sytuacje, w których Rodzina, mimo podejmowanych starań o poprawę swoich warunków materialnych, długotrwale żyje poniżej progu ubóstwa i ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Może być to spowodowane brakiem kwalifikacji, trudną sytuacją na rynku pracy itd.

Gdzie można znaleźć zgodę?

Są dwie opcje:

 1. Telefon do liderki rejonu lub wysłanie e-maila na adres e-mailowy rejonu

 2. Zgłosić rodzinę samodzielnie

Pobierz formularz zgody wstępnej ze strony: https://www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine Spotkaj się z rodziną, którą chcesz zgłosić do Paczki. Opowiedz jej o projekcie i – jeśli rodzina jest zainteresowana – poproś jej przedstawiciela o podpisanie zgody na kontakt z wolontariuszem. Zrób zdjęcie lub skan dokumentu, a oryginał wyślij na adres Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków). Wypełnij formularz zgłoszenia rodziny na stronie: https://www.szlachetnapaczka.pl/zglaszam-rodzine

Co jest potrzebne przy zgłoszeniu rodziny:

 • Dane osoby zgłaszającej

 • Skan zgody

 • Dane rodziny- które pozwolą na jej odwiedzenie

 • Informacje o rodzinie- kategoria rodziny oraz krótki opis problemu