Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od dnia 27.12.2023 r. do 31.12.2023 r.