Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK „Budryk” – 13 grudnia

Zdjęcie bramy wjazdowej do KWK Budryk.

Informacja o wstrząsie w JSW S.A. KWK „Budryk” z dnia 13 grudnia 2023 r.:

Źródło: JSW S.A. KWK „Budryk”