Konsultacje projektu uchwały

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy: zarządzenie nr 0050.0820.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania: