Sesja Rady Gminy – 13 grudnia

Zdjęcie sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice informuje, że w dniu 13 grudnia br. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się 63. Sesja Rady Gminy Ornontowice.

Tematami wiodącymi będą:
1. Uchwalenie budżetu Gminy Ornontowice na rok 2024.
2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2024-2032.
3. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2024 rok.
4. Podjęcie bieżących uchwał.

Porządek obrad: