ZUS informuje: Kończy się czas na składanie korekt

Grafika - kalendarz, ZUS DRA

Zostały niespełna trzy tygodnie na składanie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata 1999 – 2021. Termin mija 1 stycznia 2024 r. Po tej dacie będzie to możliwe jedynie na podstawie prawomocnej decyzji lub wyroku sądu.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2