ZUS informuje: Opieka nad chorym

Zdjęcie: chore dziecko leżące w łóżku

Gdy zachoruje ktoś bliski na czas opieki nad nim można pobierać zasiłek opiekuńczy. Przepisy ściśle określają ile dni w roku możemy przebywać na tym świadczeniu. Długość zasiłku opiekuńczego zależy od tego kim się opiekujesz i w jakim jest wieku.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2