ZUS: wypłata emerytur i rent jeszcze przed świętami

Zdjęcie logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze świątecznym stroikiem.

Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25. dnia każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunki bankowe.

Świadczeniobiorcy, których termin płatności emerytury czy renty wypada 25 grudnia otrzymają pieniądze jeszcze przed Bożego Narodzenia. Świadczenia z terminem płatności wyznaczonym na 25 grudnia, doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, a przekazywane do banku – 21 grudnia – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 r. 22 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a do banku – 28 grudnia.

Coraz więcej osób otrzymuje swoje emerytury czy renty przelewem, na rachunek bankowy i nie musi czekać na wizytę listonosza z gotówką. Poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi około 78 procent. Seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, ZUS zachęca, aby rozważyli bezpieczną formę przekazywania świadczeń przelewem.

Beata Kopczyńska
Regionalna Rzeczniczka Prasowa ZUS
w województwie śląskim