Informacja w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026

Informacja

Poniżej zamieszczamy Uchwałę nr 2699/473/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.12.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z naborem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 udzielają pracownicy departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 596, e-mail: mlodzi@slaskie.pl, edukacja@slaskie.pl).

Odpowiedzialny za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach