Wyniki konsultacji

Grafika za napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy:
Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla dwóch drzew stanowiących pomniki przyrody – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla dwóch drzew stanowiących pomniki przyrody – konsultacje z organizacjami (…):