ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Mały ZUS plus – niższa składa. Termin zgłoszenia tylko do 31 stycznia.

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z „Małego ZUS plus” i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinni zgłosić się do ulgi maksymalnie do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z tej ulgi w 2023 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2