ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Czas na złożenie formularza ZUS IWA tylko do 31 stycznia.

Firmy, które zgłaszały do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób miesięcznie w 2023 r. muszą złożyć formularz ZUS IWA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czas na jego złożenie mija 31 stycznia. Dane te są potrzebne dla ustalenia indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2