Informacja o możliwości osobistego odbioru decyzji podatkowych

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy Ornontowice informuje mieszkańców, że istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego na rok 2024, w dniach od 5 do 14 lutego br. w pok. 322 Urzędu Gminy.