Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy: zarządzenie nr 0050.0868.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały, w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2024”: