MAMY! Kolejne dofinansowanie na budowę infrastruktury kanalizacyjnej

Zdjęcie z podpisania umowy - Ornontowice, 23 lutego 2024 roku.

Miło nam poinformować, że dzięki skutecznym staraniom władz samorządowych, Gmina Ornontowice pozyskała dofinansowanie na budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Północ”.

Budowa będzie obejmowała następujące odcinki dróg: ok. 320-metrowy fragment ul. Zwycięstwa (od ul. Cichej w kierunku północnym), część ul. Ogrodowej, ul. Pośrednia, ul. Kolejowa (od ul. Pośredniej w kierunku wschodnim do przejazdu kolejowego oraz w kierunku południowym do przejazdu kolejowego). W sumie zadanie obejmuje budowę systemu kanalizacji o długości ok. 2 300 m. Planowane zakończenie prac ustalono na koniec czerwca 2025 roku.

Wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm, którego liderem jest DKL Drażyk z siedzibą w Chudowie przy ul. Szkolnej 47, partnerem JKM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Skalnej 5/12. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 23 lutego br. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 258 948,54 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości 3 547 430 zł. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu Gminy Ornontowice.