Ogłoszenie wyników konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2024 roku

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 0050.0864.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2024 roku: